all
Partner kurumlar
Genç Hekim Platformu Hakkında

Genç Hekim Platformu, bir grup idealist genç hekimin, ülke gereksinimlerini ön planda tutarak bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında sağlık sisteminin ve sağlık eğitiminin birbirini de etkilemekte olan farklı değişkenlerine dinamik çözüm önerileri geliştirmek üzere kurdukları bir sivil toplum örgütüdür.

Sağlık sistemi içerisinde etkin rol alan, gerek birinci basamakta gerekse üniversite ve eğitim/araştırma hastanelerinde sistemin yükünü esas olarak yüklenmiş olan genç hekimlerin kendi arasındaki iletişimlerini artırmak, sorunlarını direkt olarak sahiplenmek ve doğru yöntemlerle iyileştirme önerilerini geliştirmek platformun esas çalışma alanıdır. Bu sorunlar, eğitim ihtiyacına yönelik olabileceği gibi özlük hakları ve çalışma koşullarını da içerebilir.

Genç Hekim Platformu, ülkemiz dahilinde diğer hekim organizasyonları ile de etkin iletişim geliştirmeyi amaçları arasına dahil etmiştir. Ayrıca; birinci basamakta, asistanlık sürecinde ve akademik kariyerinin farklı aşamalarında olan genç hekimlerimizin eğitim gereksinimlerine yönelik sorunlarına bilimsel yöntem ışığında yeni bir soluk katabilmeyi de amaçlamaktadır.

Bunları yaparken, kendi bölgemizde güçlü bir çatı teşkil etme hedefinde olan Genç Hekim Platformu uluslararası üyelikleri ile ülkemiz genç hekimlerinin Avrupa ve Dünya genelindeki meslektaşları ile bilgi paylaşımının kapısını açacak, iletişimlerini güçlendirecektir.Logonun anlamı
Tıbbın doğru simgesi olan "Rod of Asclepius" ana malzeme olarak kullanıldı. "Rod of Asclepius"un en üstüne eklenen yeşil taze yaprak ve yeşil ağaç rengi verilmiş asa ile "Genç" kavramı yansıtılmaya çalışıldı. Yaprağın en üstte konumlandırılmasının anlamı ise gençliğin yükselişini ve bu yükselen gençliğin tıbbın üst kademesini oluşturacağıdır.

"Rod of Asclepius"taki yılanın başı yükselişi simgelemek amacı ile yukarı doğru çevrilebilirdi ancak çevrilmeyerek bu yükselişin devamlılık sürdüreceği ve aynı zamanda da ağır başlılığını koruyabileceği kavramı yansıtılmaya çalışıldı.

İki yüzlü, hilakar anlamına gelen çatal dil kaldırılarak platformun böyle davranmamayı ilke edindiği ortaya konulmak istendi.

Yılanın rengi altına çalan bir rengine boyanarak tıbbın altın çağını oluşturmak istediği imajı yansıtılmaya çalışıldı.

"Rod of Asclepius"un altında iki yanda duran birbirine bakan eller ile genç hekimleri ve yukarıda anlatılan özelliklerin devamını koruma görevi anlatılmak istendi.

Ana Sayfa

Hakkkımızda

Tüzük

Dernek Üyelik Formu

Etkinlikler

Haberler

Anketler

Projelerimiz

Uluslararası Bağlantılar

Basın Bildirileri
Dökümanlar
Röportajlar
Yazılar

Bağlar

Basında

İletişim

Üye Girişi

Kurumsal

English
Ziyaretçi sayısı: 218231